Coaching

Coaching is een Engelse term die voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt.
Afhankelijk van de situatie en de omstandigheden moet voor de meest passende vorm van begeleiding worden gekozen. Petra Pupping maakt gebruik van Oplossingsgericht Coaching.