Bemiddeling

Minerva bemiddelt als onafhankelijke derde tussen de partijen, die op inhoudsniveau eigen baas blijven in het conflict. De mediator helpt de partijen om een voor hen aanvaardbare oplossing te vinden, door de veelal verstoorde communicatie tussen de partijen weer op gang te brengen en hen andere invalshoeken te bieden bij het zoeken naar die oplossing. De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat.