Bemiddeling

Minerva bemiddelt als onafhankelijke derde tussen de partijen, die op inhoudsniveau eigen baas blijven in het conflict. De mediator helpt de partijen om een voor hen aanvaardbare oplossing te vinden, door de veelal verstoorde communicatie tussen de partijen weer op gang te brengen en hen andere invalshoeken te bieden bij het zoeken naar die oplossing. De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Coaching

Coaching is een Engelse term die voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt.
Afhankelijk van de situatie en de omstandigheden moet voor de meest passende vorm van begeleiding worden gekozen. Petra Pupping maakt gebruik van Oplossingsgericht Coaching.

Training

Minerva verzorgt trainingen voor onder andere algemene gespreksvaardigheden en conflicthantering.